Speedyjef
Fietsen met Okra O.L.V. Olen
 

http://www.speedyjef.be

Okra:

  • Open Kristelijke Respectvolle en Actieve beweging.
  • Activiteiten: fietsen, wandelen, petanquen, sport en spel, turnen, kubben, bowling, toneel, vorming, uitstappen...

O.L.V. Olen – Bergomhof Herselt

 

 

Bron: Okra O.L.V. Olen
Vertrekpunt: kerk O.L.V. Olen
Afstand: 26 km, niet bewegwijzerd
Traject: Je rijdt richting Oeveldorp. Net na de E 313ga je rechtsaf en rijdt je op de dorpsrand tot aan de wijk Trienenkant. Dan neem je rechts de Oevelse Dreef, Deze weg brengt je tot aan het Norbertijnenklooster. http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Tongerlo
Van hieruit trek je langs het Boswachtershuis (een jeugdherberg annex buitenspeeltuin met terras en verbruikszaal). Je fietst ook langs de achtertkant van het gemeentehuis van Westerlo naar de grote baan naar Herselt.

Het gemeentehuis van Westerlo ligt aan de Boerenkrijglaan. Het was oorspronkelijk het kasteel van Gravin Jeanne de Merode, en staat ook bekend als het 'Nieuw Kasteel'. Het werd gebouwd tussen 1909 en 1911 en is een voorbeeld van neogotiek. Na de dood van de gravin in 1944, leidden de zusters augustinessen in het kasteel een rusthuis voor priesters. In 1972 kocht het gemeentebestuur van Westerlo het pand aan en richtte het in als gemeentehuis. Het park rondom heeft het oorspronkelijke ontwerp bewaard. In 1984 werd het gemeentehuis beschermd als monument. Het omliggende park, met de boswachterswoning en de hovenierswoning, vormen een beschermd dorpsgezicht. De vijver met fontein en bijhorend kunstwerk van Rik Poot vóór het gemeentehuis dateert van 1995.  


Je volgt het afgescheiden fietspad rechts richting Herselt, je negeert de splitsing naar Averbode en neemt de volgende afslag naar links en je belandt aan de kerk van Bergom.
Je trekt links langs de kerk richting Varendonk. Na +/- 1 km kan je links door de bossen van de Merode naar de nete fietsen. Hier vindt je het “Trammeke”

Het Trammeke is een oud sluissysteem dat in 1999 integraal werd beschermd door de Vlaamse regering als monument van belangrijke historische, volkskundige en industrieel-archeologische waarde.Het Trammeke is een voorbeeld van een mobiele damdie werd gebruikt als sluis- of stuursysteem om hetwaterpeil van de Nete zo te beheersen dat de landbouwactiviteitenin de nabije omgeving ten volle konden profiteren van een geregelde watervoorziening. Daarnaast liet het systeem ook toe dat de vijver van
het kasteeldomein de Mérode (waartoe ook het Trammekebehoorde), jaarlijks kon uitgespoeld worden. Het verhogen van het waterpeil liet tevens ijzerertstransporten
toe over de Nete. Het Trammeke speelde dus een belangrijke rol in in het lokale economische leven.
http://www.westelfolk.be/Docs/Trammeke/Infopaneel%20het%20Trammeke3.pdf


Je volgt nu de Grote Nete stroomopwaarts tot aan de volgende brug. Je slaat nu linksaf en aan de grote baan ga je rechts tot net voorbij het Stadion van VC WESTERLO.
Je fietst nu langs landelijke wegen naar de molen van Tongerlo.

De Beddermolen,die in 1683 werd gebouwd, werd in 1943 geklasseerd. De molen werd volledig gerestaureerd in de periode 1963-1964. In 1967 werd hij door een blikseminslag nagenoeg volledig vernietigd. Nadien werd de molen opnieuw opgebouwd, maar in 1973 werd hij gedeclasseerd. Het oude molenaarshuis, de bijgebouwen en het landschap zijn nog een beschermd monument.


Je trekt langs de rand van de dorpskernen Tongerlo en Oevel, waar je verder naar O.L.V. Olen kan rijden. Net na de brug over het Albertkanaal zie je het Shoppingscenter van Olen liggen.