Speedyjef
Fietsen in België
 

http://www.speedyjef.be

De Schakel 2011
Olen – Herentals – Kasterlee – Lille – Vorselaar – Olen.

 

 

Bron: De Schakel Zuid: Toeristische diensten, VVV’s, gemeentebesturen, Antwerpse Kempen… deschakel@geel.be
Vertrekpunt: DomeinTeunenberg (nu natuurgebied voor joggers en wandelaars, vroeger militair kamp) te bereiken via de Boerenkrijglaan 21 A, 2250 Olen
Afstand: 68 km, niet bewegwijzerd
Traject: we verlaten Teunenberg langs een achterpoortje en rijden langs de wijk aan de Bulestraat naar het Albertkanaal. We steken de sluizen over en volgen het kanaal stroomafwaarts tot aan de Hannekenshoek. Nu moeten we het kanaal en de ring nog oversteken. Hiervoor maken we gebruik van een vernuftig systeem van fietspaden en –tunnels om veilig naar de Herentalse stadskern te trekken.
Van hieruit gaat het via het station en de Olympiadelaan richting Bloso. Net voor Bloso gaan we rechts langs de Bomstraat, Meivuurstraat en watervoort naar Hulzen (Sus Pad).
Via de vallei van de Grote Kaliebeek (zijrivier van de Aa) bereiken we het Domein “De Hoge Rielen”, een provinciaal verblijfsdomein voor jeugdbewegingen. Er is ook een uitleendienst voor sport en spel. We trekken verder langs Roeyken, Dalslander, de Lage Rielen, Zandhoef, Turnhoutsebaan en Asberg naar de Rielenkapel, waar vroeger vrouwen in verwachting hun novenen deden.
De honderden op rij gezette krassen in de bakstenen van de buitenmuren duiden niet op vandalenwerk, maar zij brengen de stenen tot spreken over de devotie van vertrouwvolle moeders in-verwachting-van-een-kind. Zij hielden hier hun novenen. Om de tel niet kwijt te raken griften zij, met het kruisje van haar rozenkrans, voor iedere dag  een teken in de steen. Daarom staan er meestal negen streepjes naast elkaar. Maar ook blijkt er een noveen wel eens ontijdig beëindigd. En zelfs heeft een moeder klaarblijkelijk aan één noveen niet genoeg gehad, want we tellen één keer zelfs achttien streepjes. Dat was derhalve een noveen met "een dubbele trits". De legende wil, dat onder al die streepjes zich er ook negen bevinden van Katrien Coolbonders, de ongehuwde moeder van ons Lieske met het Spaanse bloed. Negen dagen nadat het meisje de dood gevonden had in de Duivelskuil werd, gehurkt op een bankje aan de Rielenkapel, Lieskes moeder dood aangetroffen.
Van de Rielenkapel via de Hoge Rielen zijn snel terug aan de Ingang van het domein. We nemen de Molenstraat richting Tielen en blijven rechtdoorrijden tot we de spoorweg kruisen. We slaan linksaf en volgen het spoor tot buiten de dorpskern en volgen Hoek. We zoeken de watermoelen van Tielen op en trekken dan door weilanden en akkers naar Poederlee. Links omheen het dorp gaat het dan naar het PC Sint-Pieter in Lille. Tijd voor een verfrissing!
Landerijen, weilanden en bossen vallen ons ten deel tussen Lille en de rand van Vorselaar.
Via het prachtige waterslot van Vorselaar en de majesteuze dreef komen we aan de kerk. Wie goed oplet ziet er het standbeeld van Mie Broos (een volksgenezeres die in Vorselaar leefde van 4 november 1839 tot 26 november 1927. Een dokteres was zij niet, want het ontbrak haar aan de nodige diploma’s, maar zij leerde uit haar ervaringen bij haar ouders, die beiden in dienst waren van een dokter, en van een dokter voor wie zij geneesmiddelen moest helpen bereiden. Door persoonlijke opzoekingen breidde zij die kennis nog uit.) en even verder op het Marktplein “de Kaak” (schandpaal) alvorens langs het woonhuis van Kardinaal Van Roey (De Schranshoeve) te rijden.
We doorkruisen het centrumvan Vorselaar van oost naar west om naar de Watermolen van Grobbendonk te trekken. Deze watermolen ligt op de samenvloeiïng van de Aa en de Kleine Nete en maalt nog dagelijks. Amateurbakkers vinden er hun gading in de” aangeboden produkten. Let ook op de prachtige vistrap rechts van de weg. We volgen nu de vallei van de kleine Nete en komen via Lenteheide, Vogelzang en Ekelstraat aan het “koekskesfabrik”, het vroegere “De Beuckelaer-Parein”
We volgen het kanaal naar links en merken dat we even verder aan een splisting van kanalen komen. We nemen de 1ste brug en direct na de brug weer rechts naar beneden. Wanneer we uitgebold zijn merken dat we terug langs het Albertkanaal rijden. We trekken over de metalen boogbrug richting Aarschot en maken nog een klein ommetje door Olen-Centrum eer we terug aan ons vertrekpunt, Teunenberg, te bereiken.