Speedyjef
Fietsen met de Duinen
 

http://www.speedyjef.be

ORGANISATIE + INFO: Reizen De Duinen (A 1097), Aarschotseweg 28, 2200 Herentals

tel: +32 (0)14 - 21 21 12

Betalingen: BE84 4132 0056 7159

Drenthe 2011
Naar de Weerribben

 

Bron: Reizen De Duinen, Aarschotseweg 22, 2200 Herentals +32 (0)14 21 21 12
Vertrekpunt: parking Hotel Brinkzicht, Brink 14, 8381 BE Vledder  Tel:  +31 521 38 14 03
naaar KN 35: verlaat Brink langs Oosteind, na 500 m KN 35
Afstand: 80 km,
Traject: Knooppunten KN: 35 – 71 – 16 – 92 – 90 – 91 – 38 – 37 – 23 – 21 – 20 – 13 – 50 – 42 – 14 – 10 – 05 – 32 – 36 – 75 – 77 – 79 – 81 – 85 – 13 – 42 – 71 - 35
Beschrijving: De trip gaat in westelijke richting door de gemeenten Steenwijkerland (Kop van Overijssel) en Weststellingwerf (Friesland). Landbouw en bosbouw zijn de voornaamste activiteiten. Zeer opmerkelijk zijn wel de Weerribben een deel van het Nationaal Park Weerribben – Wieden.
De Weerribben is een 35 km² groot natuurgebied in de gemeente Steenwijkerland in het noordwesten van de Nederlandse provincie Overijssel. Het vormt onderdeel van het Nationaal Park Weerribben-Wieden en is grotendeels in handen van Staatsbosbeheer.
Het nationale park De Weerribben werd oorspronkelijk ingesteld in 1992. Op 17 januari 2007 (definitief in januari 2009) werd het park uitgebreid met het qua natuur vergelijkbare gebied De Wieden dat ten zuiden ervan ligt en grotendeels in handen is van Natuurmonumenten. Het vormt daarmee samen het Nationaal Park Weerribben-Wieden dat bijna 100 km² groot is. Tezamen vormen zij één van de belangrijkste moerasgebieden van Europa.
Middenin het natuurgebied liggen de dorpen Kalenberg en Ossenzijl, die tot voor kort grotendeels van de rietteelt leefden, alsmede de buurtschap Hoogeweg. Langs de rand van de Weerribben liggen Wetering, Scheerwolde, Blankenham, Muggenbeet en het dorp Nederland. Kalenberg, Ossenzijl, Wetering en Nederland waren oorspronkelijk vaardorpen.
Rietteelt
Nog ca. 1000 ha van het gebied wordt benut voor de teelt van dekriet. Het Kalenberger dekriet genoot van oudsher een zekere faam. Rietlanden worden vaak nog door kleine particuliere ondernemers uit de dorpen Kalenberg en Ossenzijl uitgebaat voor de productie van dekriet. Het beheer van rietlanden in de Weerribben kent een aantal eigenaardige problemen. Rietlanden ontstaan hier gewoonlijk uit een zich over een heel trekgat of 'weer' uitbreidende rietkraag of Kragge, die drijft op het water.
Wanneer er geen beheer plaatsvindt, verruigt een rietland en maakt plaats voor moerasbos van berken, lijsterbes en elzen. Wanneer het Rietland vele jaren telkens wordt gemaaid, wordt de kragge alsmaar dikker en raakt de begroeiing daarmee afgesneden van het water, met verzuring als gevolg. Een perceel kan dus op twee manieren verloren gaan voor de rietteelt.
Riettelers plegen de verzuring tegen te gaan met kleine watermolentjes (zie afbeelding). Daarmee brengt men water bovenop de rietkragge, die daardoor minder snel verzuurt en langer productief blijft.
Op den duur echter is het verlandingsproces niet te stuiten en ontstaan ofwel veenheiden, ofwel moerasbossen. Staatsbosbeheer is ertoe overgegaan om bepaalde gedeelten, die zich na geheel te zijn verruigd tot moerasbos hadden ontwikkeld, opnieuw te laten opengraven om de successie opnieuw te laten beginnen.