Speedyjef
Fietsen met de Duinen
 

http://www.speedyjef.be

ORGANISATIE + INFO: Reizen De Duinen (A 1097), Aarschotseweg 28, 2200 Herentals

tel: +32 (0)14 - 21 21 12

Betalingen: BE84 4132 0056 7159

Drenthe 2011
Terrasje Zorgvlied

 

Bron: Reizen De Duinen, Aarschotseweg 22, 2200 Herentals +32 (0)14 21 21 12
Vertrekpunt: parking Hotel Brinkzicht, Brink 14, 8381 BE Vledder  Tel:  +31 521 38 14 03
naar KN 35: verlaat Brink langs Oosteind, na 500 m KN 35
Afstand: 36 km,
Traject: Knooppunten KN: 35 – 24 – 25 – 17 – 19 – 21 – 32 – 86 – 87 – 82 – 23 – 21 – 12 – 14 – 24 - 35
Beschrijving: De trip loopt noordelijk van Vledder en doet heel even het Drents-Friese Woud aan en doorkruist de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf.

Zorgvlied is een dorp in de gemeente Westerveld in de Nederlandse provincie Drenthe. Het ligt vlakbij de grens met de provincie Friesland. Het dorp heeft zijn naam te danken aan een - nu verdwenen - villa "Zorgvlied". In 2004 had het 160 inwoners.
Van 1819 tot 1823 kocht de Maatschappij van Weldadigheid grote stukken heide aan die om Groot en Klein Wateren lagen in de marke van Diever en Wateren. Tegen de Friese grens werd in 1823 het Instituut voor de Landbouw gesticht. Deze school, de eerste in Nederland fungeerde als opleidingsinstituut voor de Maatschappij van Weldadigheid. Het gebouw is nog goed te herkennen in het dorpsbeeld (rechts van de r.k.-kerk).
In 1879 werd e.e.a. verkocht aan Lodewijk Guillaume Verwer. Deze noemde de villa "Huize Zorgvlied". Hij haalde Brabantse tabaksplanters en Friese katholieke boeren naar zijn landgoed. In 1880 begon hij in een huiskapel met r.k. erediensten. In 1893 werd de parochie Wateren-Zorgvlied een feit.
Verwer overleed in 1910. Hij liet 250 ha land na met villa's en boerderijen. "Huize Zorgvlied" werd in 1930 gesloopt, maar de naam bleef voortleven als de naam van een dorp dat nu een belangrijk toeristisch centrum is.

Ook Frederiksoord (op 2 km afstand van Vledder)  is nauw verbonden met “De Maatschappij van Weldadigheid” en beschikt over het museum Koloniehof.

In Museum de Koloniehof wordt het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid verteld. Opgericht om de schrijnende armoede aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In de nieuw te stichten landbouwkoloniën werd werk, onderdak, scholing en zorg aangeboden om de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. De man achter deze vooruitstrevende plannen was Johannes van den Bosch. Hij werd toen en nog steeds beschouwd als een visionair en gold als een belangrijke inspiratiebron voor veel verlichte denkers in de westerse wereld. Zijn ideeën vormden de basis voor onze huidige verzorgingsstaat.
Frederiksoord (Drents: Freriksoord) is een dorp in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe, in de gemeente Westerveld. Het ontstaan van Frederiksoord hangt samen met de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid, die in 1818 werd opgericht.
Deze stichting ontgon de woeste gronden op drie kilometer afstand ten westen van Vledder en stichtte daar koloniën, waar de verpauperde bevolking uit de grote steden een bestaan kon vinden.
Uit de kolonies I en II ontstond het dorp Frederiksoord. De kolonies III en IV werden het dorp Wilhelminaoord. Andere dorpen die de maatschappij stichtte waren Willemsoord (Noordwest-Overijssel) en Boschoord.