Speedyjef
Fietsen met Okra O.L.V. Olen
 

http://www.speedyjef.be

Okra:

  • Open Kristelijke Respectvolle en Actieve beweging.
  • Activiteiten: fietsen, wandelen, petanquen, sport en spel, turnen, kubben, bowling, toneel, vorming, uitstappen...

O.L.V. Olen – Lindenhof Westerlo-Oevel

 

 

Bron: Okra O.L.V. Olen
Vertrekpunt: kerk O.L.V. Olen
Afstand: 16 km, niet bewegwijzerd
Traject: Je vertrekt in westelijke richting en na een kleine km, aan een rondpunt, ga je rechtdoor. De dorpskern ligt achter je, de huizen worden schaarser en een kleinschalig landbouwgebied ontplooit zich. Je trekt langs de achterkant van een tuincenter naar het kapelleke van Grees. Hier links en je zet koers naar de sluizen van Olen. Iets voor het Albert-kanaal vind je rechts een drassig gebied waar verscheidene vogels een habitat hebben. Rechts zie je restanten van een oorlogsbunker, nu ingericht als onderkomen voor vleermuizen.


Het Albertkanaal werd gegraven in de periode 1930-1939. Het werd in 1940 in dienst genomen, maar door de Tweede Wereldoorlog werd de eigenlijke exploitatie ervan verschoven tot in 1946. De sluizen hebben vooral in de zomer heel wat bezoek. De grote sluis kan schepen met een gezamenlijke tonnenmaat tot 12000 ton versassen. Het Albertkanaal heeft op die plaats een verval van 10 meter. Per etmaal passeren er gemiddeld 120 schepen de sluizen.


Lichtjes oplopend bereik je de rand van Olen-Centrum. Iets na de autosnelweg E 313 ga je links om een woningwijk en bereik je langs een klein paadje langs een Renaultgarage een grote betonnen vlakte. Je bevind je nu op Teunenberg.


Het domein Teunenberg is voor een groot deel eigendom van de Vlaamse gemeenschap en wordt beheerd door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. Het gedeelte gelegen aan Boerenkrijglaan 51 E te Olen-Centrum, met oprijlaan, paradeplein en enkele gebouwen en de hallen daarrond zijn eigendom van de gemeente Olen en vallen onder het beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf.
Het beheer van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos houdt o.a. in dat hallen worden afgebroken, gedeelten van betonwegen en –pleinen worden opgebroken en vervangen worden door streekeigen vegetatie.


Je verlaat het domein langs Teunsberg, steekt de Mechelsebaan over en via de Hamsterstraat, Ilsestraat, Dennenstraat; Kroonstraat, Blauwvoetsstraat en Lindenstraat ben je terug aan de E 313. Nu moet je nog over het Albertkanaal richting O.L.V. Olen. Na de verkeerslichten neem je de 1ste straat rechts (Krentzen) en dan de 2de links (Wilgenstraat) tot aan de Langepad, die je links afrijdt tot in de Melkerijstraat. Aan de lichten links naar de kerk.