Speedyjef
Fietsen in België
 

http://www.speedyjef.be

Omheen Retie

 

 

Bron: Route You - http://www.routeyou.com/home.nl
Vertrekpunt: parking vakantiecentrum De Linde, Kasteelstraat 67, 2470 Retie
Afstand: 33 km, knooppunten KN: ri 91 – 27 – 28 – 64 – 39 – 65 – 66 – 41 – 42 – 92 – 91 à centrum (parking de Linde)
Traject: Het Kempische landschap is de belangrijkste attractie op deze fietstocht die je in een wijde boog omheen Retie voert, alsook langs de bijriviertjes van de Nete. Onderweg kun je rustig genieten van de aangename afwisseling van weiden, akkerlanden en bosjes.
Het landschap wordt hier en daar doorsneden van een watertje dat zijn weg zoekt naar de Nete. Retie staat bekend als het dorp der zeven Neten, maar eigenlijk zijn het er veel meer. De zeven Neten die in dit verband genoemd worden, zijn: de Werbeekse of Desselse Neet, de Zwarte Neet, de Witte Neet, de Looiendse Neet, het Klein Neetje, het Nonnenneetje (zijriviertje van de Zwarte Neet) en het Metsenneetje (zijriviertje van het Klein Neetje). Alle behoren ze tot de bovenloop van de Kleine Nete. Als je goed zou tellen, zou je op het grondgebied van het huidige Retie niet minder dan elf Neten vinden.

De reden waarom men slechts van zeven Neten spreekt, is van tweeërlei aard. De twee vermelde zijriviertjes zijn veel dichter bij het centrum van het dorp te vinden dan de andere stroomopwaarts gesitueerde zijriviertjes. Bovendien is er ook de magie van het cijfer zeven. De naam ?het dorp der zeven Neten' was reeds lang voor de fusie met het kerkdorp Schoonbroek ingeburgerd, zodat het toen niet meer opportuun geacht werd om dat aantal uit te breiden met de Wamp en haar zijriviertjes. Naast de in totaal elf Neten zijn er ook nog acht andere waterloopjes in Retie. (met dank aan Gust Adriaensen en Jeannine Meeus).