Speedyjef
Fietsen in België
 

http://www.speedyjef.be

Spek en Eierenroute

 

 

Bron: Toerisme Provincie Antwerpen   www.tpa.be
Vertrekpunt: Kapel in Achtel, 2310 Rijkevorsel
Afstand: 46 km, Knooppunten, KN ri 29 – 28 – 21 – 13 -14 – 43(NL) – 44(NL) -45(NL) – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 11 – 35 – ri 29.  
Traject: Tussen weilanden en lage houtwallen bereik je al snel het centrum van Hoogstraten met een overvloed aan horeca maar toch nog een beetje vroeg om te verpozen. Na de dorpskern fiets direct tussen landerijen , vee- en groentenbedrijven zoals tomaten, paprika en natuurlijk aardbeien. Stilaan zak je naar lager gelegen oorden, de gronden worden natter, de begroeiing wilder.
Plots fiets je langs de Mark, deze rivier werd door de Vlaamse Landmaatschappij in 1996 rechtgetrokken. Tevens werden de landbouwgronden gegroepeerd rond de boerdrijen (ruilverkaveling). Gelijkertijd werd ook een fietspad aangelegd langs de Mark. Dit pad kronkelt rond de rivier en de oude meanders. Meermaals moet de het water over langs alle mogelijke types van bruggetjes. Vergeet niet de prachtige natuur in ogenschouw te nemen. In Meersel-Dreef kan je de route even verlaten om door het dorp te fietsen en even te verpozen in café De Dreef. Je vind even verder ook een bedevaartsoort. Wanneer je rechtover het café de aardeweg in fietst bereik je snel de Mark en volg je links de route. Op Nederlands grondgebied zie je iets merkwaardigs. Hier vindt je de omgekeerde wereld. Wat vroeger rechtgetrokken werd wordt terug in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Geulen, meanders, slikken en schorren vieren hoogtij. Zo wordt het overvloedige water bij onweer trager afgevoerd en voorkomt men overstromingen.
Na het verlaten van de Mark doorkruis je de Strijbeekse Heide, één van de vele bossen aan de zuidkant van Breda. De grond is er ideaal om bomen en struiken te kweken. Ook de melkveebedrijven hebben hun specifiek kenmerk. De koeien zijn zwart, dit in tegenstelling met het rood-bonte van de Belgische koeien.
Terug in België gekomen verandert het landschap. De open vlakten in Nederland worden nu ingenomen door kleinschalige landbouw met vele akkers, weilanden en vele houtwallen. Kortstondige trek je dan nogmaals door een stukje Nederland, de streek rond Castelré, een kleine oase van heide en bossen. Langs het Café in Holland, waar nog aan kruisboogschieten gedaan wordt bereik je finaal België. Even door het centrum van Wortel, dan in dalende lijn naar een laaggelegen gebied om tenslotte via een stuk vals plat tussen de weilanden terug je startplaats te bereik en.