Speedyjef
Fietsen in België
 

http://www.speedyjef.be

Ten Westen van Lier

 

 

Bron: Fietsroutenetwerk Provincie Antwerpen                      www.tpa.be
Vertrekpunt: Parking station Lier, Tramweglei, 2500 Lier (tussen KN 89 en 11)
Afstand: 31 km, knooppunten: ri KN 11 – 63 – 12 – 62 – 20 – 19 – 21 – 60  – 27 – 31 – 89 – ri 11.
Traject: We vertrekken langs de spoorlijn in westelijke richting. Na +/- 2 km trekken we rechts een kleinschalige landbouwstreek door. Sporadisch een boerderij, afgewisseld met weilanden en maïsvelden om dan richting Hove te trekken waar we rond het Paul van Ostayenpark fietsen.
Meer zuidwaarts zien we her en der laaggelegen gebieden met veel struikgewas. Na een kortstondige passage door Kontich-Kazerne  komen we meer en meer serres tegen, voornamelijk tomatenteelt en op de velden zien we chrysanten. We rijden nu over het grondgebied van Waarloos en Duffel, waar we de Nete stroomopwaarts volgen. Overtromingsgebieden en waterplassen glijden aan ons voorbij. We zien achtereenvolgens de sluis naar het Netekanaal en de mondingen van de Grote en de kleine Nete. Via een oude Nete-arm maken we de cirkel rond Lier rond en bereiken we terug het Station van Lier.